Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2018

wy7elowanylisek
5082 f443 500
Reposted byhashmakrosblotindosiu

March 19 2018

wy7elowanylisek

April 05 2017

wy7elowanylisek

July 06 2015

wy7elowanylisek
8299 80da 500
Reposted byDontTouchMyLlamaPsaiko
wy7elowanylisek
7090 6cfa

July 05 2015

June 20 2015

wy7elowanylisek
"Dawno, dawno temu była sobie piękna królewna. Ktoś jednak rzucił na nią zły urok, którego moc mógł złamać tylko pocałunek prawdziwej miłości. Królewnę zamknięto w wieży, tej zaś strzegł okrutny smok ziejący ogniem. Wielu dzielnych rycerzy próbowało uwolnić nieszczęsną z samotni, jednak żadnemu się nie powiodło. Królewna czekała w smoczym zamczysku, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży, czekała na pierwszy pocałunek miłości..."
— Shrek
Reposted byzamknioczymaaartynnn

June 19 2015

wy7elowanylisek
1441 0001
Reposted bynanana17stercum

June 17 2015

wy7elowanylisek
9171 82a6 500

June 16 2015

wy7elowanylisek
5915 a769
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazmniej corazmniej
wy7elowanylisek
4589 1b98 500

June 15 2015

wy7elowanylisek
0499 e8c8

June 10 2015

wy7elowanylisek
Kiedyś będziemy szczęśliwi

June 09 2015

wy7elowanylisek
8688 c9d5 500
wy7elowanylisek
4513 1f44 500

June 01 2015

wy7elowanylisek
0353 8ce4 500
wy7elowanylisek
6173 92a3 500

May 28 2015

wy7elowanylisek
7006 3637
wy7elowanylisek
6991 c0be 500
wy7elowanylisek
When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire viatellmemore-lies tellmemore-lies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl